top of page

Privacy Policy

Ingangsdatum: 22 mei 2018

Verwerkings verantwoordelijke:Miss Monroe Massage Parlor ("ik","ons", "wij" of "onze") beheert de http://www.missmonroe247.com website (de "dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid aangaande het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze service en de keuzes die u hebt verbonden met die data.

Wij gebruiken uw gegevens om en om hun dienstverlening te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, termen die in dit Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, bereikbaar vanuit http://www.missmonroe247.com

Definities

Service :Service is de http://www.missmonroe247.com website van Miss Monroe Massage Parlor​

Persoonsgegevens: gegevens over een levende persoon kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of van die en andere informatie in ons bezit is of in ons bezit zouden kunnen krijgen).​

Gebruikersgegevens:zijn verzamelde gegevens automatisch gegenereerd door het gebruik van de dienst of van de dienst infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een pagina bezoek).

Cookies:Cookies zijn kleine stukjes data opgeslagen op uw apparaat (computer of een mobiel apparaat).

Data Controller :Data Controller is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en de wijze waarop een eventuele persoonsgegevens zijn of zullen worden verwerkt.

Voor de toepassing van dit privacybeleid, wij zijn een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

Gegevensverwerker (of Service Provider): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die verwerkt de gegevens namens de gegevensbeheerder.

Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van verschillende aanbieders in uw bestelling te verwerken gegevens effectiever.

Betrokkene (of gebruiker)

Betrokkene is een natuurlijk persoon die gebruik maakt van onze service en is het thema van de persoonlijke gegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen om verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden te verstrekken en onze service aan u verbeteren.

Soorten gegevens verzameld

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

 • E-mail adres

 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Ook kunnen we informatie verzamelen hoe de Service is benaderd en gebruikt ("Usage Data"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten over uw computer Internet Protocol-adres (bijvoorbeeld IP address (IP-adres), het type browser, browser-versie, de pagina's van onze dienst die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd besteed aan de bladzijden die unieke apparaatstuurprogramma's en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies gegevens

We gebruiken cookies of soortgelijke tracking technologie om de activiteit te traceren op onze service en behoud van bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheid data die kunnen bestaan uit een anonieme unieke identificatie. Cookies worden naar uw browser worden gestuurd via een website en die op uw server zijn opgeslagen. Tracking technologie gebruikt ook bakens, tags en scripts voor het verzamelen en bijhouden van informatie en om deze te verbeteren en atoe te voegen an de analyse van onze service.

U kunt in uw browser alle cookies weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies wil toestaan , kun je wellicht niet op sommige delen van onze service.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze service te kunnen bieden.

 • Voorkeur Cookies. We gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden uw voorkeuren en verschillende instellingen.

 • Beveiliging Cookies. Wij gebruiken cookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Miss Monroe Massage Parlor gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om het goed te leveren en onderhouden onze service

 • Om u te informeren over wijzigingen in onze service

 • U mogelijk te maken deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u kiest dat te doen

 • Om te voorzien in klantenondersteuning

 • Voor het verzamelen van analyse of waardevolle informatie te creëren, zodat we onze service kunnen verbeteren

 • Het gebruik van onze service

 • Voor het op te sporen, te voorkomen van technische problemen

Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van algemene gegevensbescherming van Verordening (BBPR)

Als je uit de Europese Economische Ruimte ( gemeenschap/unie ) (EER) komt , heeft Miss Monroe Massage Parlor rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die worden beschreven in dit privacybeleid .Het is afhankelijk van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin we deze gegevens verzamelen.

Miss Monroe Massage Parlor kunnen uw persoonsgegevens verzamelen omdat:

 • Wij hebben een contract met u

 • U ons daarvoor toestemming heeft gegeven om dit te doen

 • De verwerking vindt plaats in onze legitieme belangen en het is niet onderdrukt door uw rechten

 • Om te voldoen aan de wet

Bewaren van gegevens

Miss Monroe Massage Parlor  bewaart uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, als wij bewaren uw gegevens om te voldoen aan toepasselijk recht, geschillen en de naleving van onze juridische afspraken en beleid.

Tevens gebruikt Miss Monroe Massage Parlor uw gebruiksgegevens voor interne analyse. Gebruiksgegevens is meestal bewaard voor een kortere periode, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt ter versterking van de veiligheid en ter verbetering van de functionaliteit van onze service, of wij wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te behouden.

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Deze website vertoont advertenties.van derden op de pagina "links" Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan u niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Verstrekking aan derden


Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt of verkocht voor commerciele doeleinden.

Gevens kunnen enkel opgevraagd worden indien noodzakelijk via gerechtelijke instanties en indien dit expliciet nodig mocht zijn:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Voor de bescherming en verdediging van de rechten of het eigendom van Miss Monroe Massagesalon

 • Om te voorkomen of te onderzoeken :mogelijke misstanden in verband met de service

 • Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek

 • Om u te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid


 

Overdracht van gegevens

Uw informatie, waaronder persoonsgegevens mogen worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers buiten de staat, provincie, land en andere gouvernementele rechtsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming afwijken van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten België bevindt en er voor kiest om  ons informatie te verschaffen, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, waaronder persoonsgegevens, in België bewaren en dit onder Belgische wetten en gerechts gebied valt.

Uw toestemming geeft u tot dit Privacybeleid door bv. of e-mail te verzenden naar ons of de website te bezoeken en dus gevolgd door uw inzending van die informatie ,daar geeft u mee aan dat u akkoord gaat met deze overschrijving van informatie .

Miss Monroe Massage Parlor zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid en de overdracht van uw Persoonsgegevens aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles plaatsvinden, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verstrekking van gegevens

Wettelijke vereisten

Miss Monroe Massage Parlor  kan uw persoonlijke gegevens bekend maken in het goede vertrouwen dat zoiets noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Voor de bescherming en verdediging van de rechten of het eigendom van Miss Monroe Massagesalon

 • Om te voorkomen of te onderzoeken :mogelijke misstanden in verband met de service

 • Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek

 • Om u te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen methode van gegevensoverdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij zijn absolute veiligheid niet waarborgen .We nemen wel beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

"Niet-signalen

Wij zijn geen voorstander van niet ("DNT"). Geen track is een voorkeur die u kunt instellen in uw web browser.U kan dit  zodanig in stellen dat websites die u niet wilt worden bijgehouden.

U kunt inschakelen en uitschakelen door naar de voorkeuren of instellingen pagina te gaan van uw web browser.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming krachtens algemene gegevensbescherming van Verordening (BBPR)

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER) heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Miss Monroe Massage Parlor doelstellingen:U kan redelijke stappen ondernemen. U kan het gebruik van uw persoonsgegevens corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. .

Als u wenst te worden geinformeerd welke persoonlijke gegevens wij over u bezitten en als u wilt worden verwijderd van onze systemen, neem dan contact met ons op.

In bepaalde gevallen heeft u de volgende gegevensbeschermende rechten:

Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de gegevens die wij van u eventueel zouden kunnen bezitten,zo dit van toepassing is. Telkens wanneer mogelijk gemaakt wordt , kunt u openen, bijwerken of verwijderen van uw Persoonsgegevens direct binnen uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze acties uit te voeren, gelieve ons te contacteren om u te helpen.Aangezien Miss Monroe Massage Parlor momenteel geen account mogelijkheden verleent is dit niet van toepassing op dit moment.

Het recht op verbetering. Je hebt het recht om uw gegevens corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het recht om vergeten te worden:U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Het recht op gegevensbescherming draagbaarheid. :Je hebt het recht om een kopie van de gegevens die wij van u eventueel zouden kunnen hebben in een gestructureerd, machine-leesbare en veelgebruikte bestandsindeling te bekomen.

Miss Monroe Massage Parlor wijst u er op dat u altijd de mogelijkheid en het recht heeft de toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde te wijzigen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.Zo de persoonsgegevens er zijn.Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren, voordat reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Data Protection Authority over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbescherming binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Serviceproviders

Wij kunnen derden en individuen toestemming geven om onze service en website goed  te laten werken ("Service Providers")  en de toestemming  te verlenen om namens ons service uit te voeren :service-gerelateerde diensten of om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van deze taken namens ons en zijn verplicht tot geheimhouding of gebruikt voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen gebruikmaken van externe serviceleveranciers voor het bewaken en analyseren van het gebruik van onze service.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google dat de website traffic volgt en rapporteert .Google gebruikt de verzamelde gegevens voor het volgen en bewaken van het gebruik van onze service. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google gebruikt de verzamelde gegevens voor het  contextualiseren en personaliseren van  de advertenties van haar eigen advertising network.

U kunt kiezen voor opt-out na uw activiteit op de Service beschikbaar voor Google Analytics door het installeren van de Google Analytics opt-out browser add-on. De add-on voorkomt het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) gegevens te delen met Google Analytics over bezoeken activiteit.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, bezoek de Google Privacy Voorwaarden webpagina: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

We hebben een bewerkersovereenkomst met Google ondertekend om afspraken te maken over de verwerking van onze gegevens. Bovendien hebben we Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-services en ten slotte anonimiseren we de IP-adressen.

Visitor Analytics

Bezoekersanalyses Visitor Analytics is een eenvoudige website-analysedienst die het verkeer en de algemene gegevens van bezoekers van de websites van klanten meet. Door deze statistieken te verzamelen, kan een website de ervaring van hun bezoekers verbeteren (bijvoorbeeld welke pagina's ze bezoeken en wanneer, waar ze zich ongeveer bevinden, waar een gebruiker het eerst komt of als ze afkomstig zijn van een specifieke verwijzing). Kort gezegd gebruiken we als website-eigenaar met behulp van bezoekersanalyses cookies om gegevens te verzamelen over het apparaattype en de schermgrootte, geschatte locatie, browser, besturingssysteem, IP's, paginabezoeken, bouncepercentage, conversies en populaire inhoud op de website. Al deze gegevens worden gepseudonimiseerd en bezoekersanalyses zullen de verzamelde gegevens nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan aanvullende informatie over een individuele gebruiker. Elke bezoeker heeft controle over de plaatsing van cookies. Hoe cookies te beheren U kunt naar eigen wens cookies beheren en / of verwijderen door uw browserinstellingen op elk apparaat te controleren. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer informatie. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en cookie-informatie van Visitor Analytics

 

Betreft Twitter Ads-conversies bijhouden; dat is niet van toepassing op deze website Conversies bijhouden op basis van vraag; Outbrain-conversies bijhouden (Outbrain-pixel); YouTube-gegevens-API.Sentry; YouTube-videowidget; Google Tagmanager; Google Ads-conversies bijhouden.

Koppelingen naar andere sites

Onze Service kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door ons. Als u klikt op een derde link, wordt u doorgeleid naar de externe site. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt.

Wij hebben geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy-beleid of de praktijken van websites van derden of diensten.

Privacy van kinderen

Onze Service is verboden en wordt niet verstrekt  aan personen onder de leeftijd van 18 ("kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 18. Als u een ouder of voogd bent , en u weet dat uw kinderen deze site ondanks het verbod toch bezoeken of op 1 of andere manier  persoonsgegevens doorgeven of achterlaten, neem dan contact met ons op. Als we beseffen of te weten komen dat we onbewust  persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van een ouder of voogd, hebben verzameld, ondernemen stappen om deze informatie uit onze servers.te verwijderen

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen betreft de nieuwe Privacy Policy op deze pagina.

Wij zullen u dat zo spoedig mogelijk laten weten via email en/of een prominente aankondiging op onze dienst, vóór de wijziging en steeds effectief via een  update met de  "Ingangsdatum" aan de bovenkant van dit Privacybeleid.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig op eventuele wijzigingen na te kijken. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn effectief als ze op deze pagina geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, gelieve dan contact met ons op te nemen:

Ter verzekering van het correct naleven van het Privacy en Cookie beleid inzake de GDPR en AVG heb ik een professionele firma ingeschakeld om ook nog een extra bijkomend Privacy en Cookie beleid op te stellen voor mijn website bovenop hetgene dat hier reeds gepubliceerd was op 22 Mei,2018.De link naar mijn bijkomend Privacy en Cookie beleid vind u hieronder.

bottom of page