top of page

What is Reiki ? (Dutch post :)

Ik ben heel helderrvoelend.Ik geef u in elke massage ook energie mee.Ik werk dus erg energetisch.Deels dus volgens het Reiki principe maar dan op tantrische wijze.

Wat is Reiki ?

In deze energienbanen kunnen blokkeringen ontstaan die onze ganse energiehuishouding in gevaar kunnen brengen, omdat al deze energiebanen met elkaar verbonden zijn door knooppunten, in vaktermen bekend als chakra's. Een reiki-healer maakt nu deze energieblokkades ongedaan, door extra energie door ons lichaam te laten stromen. Bij reiki worden zowel lichaam als geest als één geheel beschouwd wanneer het op onze genezing aankomt.

Lichaam, geest en ziel

Hoe werkt reiki?

Belangrijk bij reiki is ongetwijfeld dat hier niet met persoonlijke energie wordt gewerkt. De reiki-meester haalt de nodige energie uit de kosmos, en laat die vervolgens door zijn lichaam stromen. In onze handpalmen zijn subchakra's aanwezig, openingen waarlangs deze energie naar ons zelf, of eventueel naar anderen kan doorstromen.Deze energie vindt haar weg door zowel lichaam als geest van de ontvanger. Deze doorgegeven energie kan zowel een voedende als een harmoniserende werking hebben op zowel onze energiebanen (nadi's) als op onze chakra's. Het doorgeven van deze extra energie kan zowel door handoplegging, als op afstand gebeuren. De doorgegeven energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonieën in ieder deel van ons lichaam. Reiki zou ook een harmoniserende invloed hebben op alles waar energie aan de basis ligt. Dat is zowel het geval bij mensen als bij dieren, planten, objecten als situaties

Deugddoende ervaring

Deze alternatieve geneeswijze wordt zowel toegepast bij gezondheidsklachten op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel vlak. Aanhangers doen niet alleen een beroep op reiki ter versterking en verbetering van hun gezondheid, maar ook voor het verhogen van hun levenskwaliteit en van hun welbehagen. Deze behandeling of handoplegging, wordt door dezelfde aanhangers van reiki niet uitsluitend als een geneeswijze beschouwd, maar meer als een bijzonder deugddoende ervaring. Bij reiki wordt dus niet in de eerste plaats gedacht aan de behandeling van een ziekte of van een aandoening. Reiki is meer een manier van leven, die ons rust en evenwicht moet brengen.

♥Terug in balans brengen van uw energie

♥Helpt bij vermoeidheid en futloosheid

♥Helpt bij blokkades en storende invloeden in uw energiesysteem

♥Reiki laat u de energie voelen van totale ontspanning.

Reiki is een geneeswijze die werkt op basis van universele energie. Universele energie is de levenskracht die, volgens de Chinese filosofie, in alle levende wezens aanwezig is en die alles met elkaar verbindt. Reiki is een paranormale therapie, waarbij deze universele energie hoofdzakelijk wordt gebruikt om het uitgebreide netwerk van onze energiebanen weer in de juiste balans te brengen en ook zo te houden zowel op fysiek,emotioneel en mentaal vlak.

Lichaam, geest en ziel

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page